Maatschappelijk ondernemen
 
Dat welzijnsorganisaties ondernemend moeten werken, staat vast. Hoe we dat doen blijkt uit onderstaande voorbeelden.
 
We denken en handelen als een sociaal ondernemer door samen te werken met andere partijen binnen het Sociale Domein. Ook gaan we creatiever om met geldstromen door die te bundelen of elders aan te boren.
 
Belangrijk bij Sociaal Ondernemerschap is dat je op financieel zelfstandige wijze maatschappelijke problemen aanpakt, waarbij maatschappelijke winst op de eerste plaats komt. Die winst kan zich uiten in bijvoorbeeld het aanbod van producten en diensten. Of door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid te bieden te participeren binnen deze initiatieven.
 
Voorbeelden van Maatschappelijk Ondernemerschap zien?
Klik op een van onderstaande buttons.
 
Terug naar: Home