Cursussen en bijeenkomsten
 
Als mantelzorger kunt u deelnemen aan diverse bijeenkomsten (cursussen, trainingen, lotgenotencontact) die SWL in samenwerking met lokale partijen organiseert.
Afhankelijk van behoefte worden deze thematisch aangeboden. Door de opgedane kennis en het contact met lotgenoten zijn mantelzorgers vaak sterker in het volbrengen of volhouden van hun taak. Daarnaast helpt het hen om meer zicht te krijgen op ondersteuningsmogelijkheden. 
Terug naar: Home - Mantelzorg
ACTUEEL NIEUWS
Start cursus Zorg om dementie
Op donderdag 1 november start het Steunpunt Mantelzorg SWL in samenwer...
>> Lees verder
Training ontspanning & zelfzorg voor mantelzorgers
Een training van vier bijeenkomsten waarin jij centraal staat! Thema...
>> Lees verder
Partnergroep psychische aandoening
Partners van mensen met een psychische ziekte, zoals depressie of burn...
>> Lees verder