Voorlichting jonge mantelzorgers

Dat ook jongeren mantelzorger kunnen zijn, is men zich vaak niet bewust. Met geven van voorlichtingslessen op scholen over dit onderwerp wil de SWL zorgen voor meer zichtbaarheid van jonge mantelzorgers.
 
Het geven van mantelzorg op jonge leeftijd kan veel impact hebben. Behalve dat jongeren zich zorgen maken, kan het voorkomen dat er thuis minder tijd is voor leuke dingen, of om eens rustig te praten met ouders. Een ouder die zelf ernstig ziek is of verslaafd, kan niet meer zo goed voor de kinderen zorgen als voorheen. Omdat er thuis veel te doen is, laat de jongere soms sport, hobby’s en vrienden schieten. Misschien is het moeilijk om vrienden mee naar huis te nemen vanwege de situatie thuis.
 
Goede ondersteuning is daarom belangrijk. Ook al willen jongeren niet graag ‘anders’ zijn, maar gewoon als de rest, is het wel belangrijk dat hun mantelzorgtaak gezien en erkend wordt en dat ze zich daardoor gesteund voelen. Naast de jongeren zelf is het daarom belangrijk dat medeleerlingen, docenten en andere professionals (huisartsen, verpleegkundigen, jongerenwerkers) eventuele overbelasting goed signaleren. 
 
Terug naar: Home - Welzijn ouderen - Mantelzorg