Respijtzorg
 
Respijtzorg is de verzamelnaam voor verschillende manieren om de mantelzorger te vervangen. Dit kan eenmalig zijn, bijvoorbeeld tijdens een vakantie. Of structureel, bijvoorbeeld wekelijks een dagdeel of maandelijks een weekend.Respijtzorg kan thuis of buitenshuis geboden worden door familie, vrijwilligers of professionals.
De financiering komt of uit eigen middelen, of via de Zorgverzekeraar, Wmo of AWBZ.
 
Respijtzorg wordt op maat gegeven, afgestemd op specifieke wensen en beperkingen.
 
SWL biedt momenteel twee vormen van respijtzorg, Zorgvrijwilligers en het Project i.s.m. Leef- en doeboerderij de Minkhof.
 
Klik op onderstaande button of neem contact op met Monique Ritzen: 06 - 22 93 32 58 of mail m.ritzen@swlingewaard.nl
Terug naar: Home - Mantelzorg