Info & Adviesteam

Als inwoner van Lingewaard kunt u terecht bij het Info & Advies team voor hulp bij (het invullen van) formulieren en het op orde brengen van uw thuisadministratie.
Daarnaast kan door middel van een voorzieningencheck* gekeken worden naar regelingen en voorzieningen waar u mogelijk recht op heeft. De hulp van het Info & Advies team is gratis.
 
Heeft u langdurige financiële problemen en zit u in de schuldhulpverlening, dan kan er een vrijwillige budgetcoach ingezet worden. Dit kan echter alleen op doorverwijzing en in samenwerking met Rijnstad afdeling AMW en Schuldhulpverlening.
 
*) bij een voorzieningencheck wordt gekeken of u bijvoorbeeld recht heeft op; huur- en zorgtoeslag; bijzondere bijstand; kwijtschelding gemeentelijke belastingen; langdurigheidstoeslag, uitkeringsaanvragen; aanvragen voor de DUO-IB groep; voorzieningen WMO
 
Terug naar: Home - Vrijwilligers en participatie