Rots & water training
 
Kinderen uit groep zeven en acht kunnen meedoen aan de Rots & Water training.
Deze training is bedoeld om jongens en meiden weerbaarder te maken;
sterk te laten zijn als een rots en waar nodig mee te laten bewegen als water.
 
Rots & Water is een zogenaamde psychofysieke training. Dat wil zeggen dat  de training bestaat uit een combinatie van fysieke oefeningen en groepsgesprekken. In de training wordt gewerkt aan; zelfbeheersing, zelfreflectie, zelfvertrouwen, communicatieve en sociale vaardigheden. Daarnaast zijn het leren maken van eigen keuzes en het leren gaan van een eigen weg belangrijke thema’s. Hierdoor worden deelnemers bewuster van hun eigen gedrag en hoe ze op anderen over komen. De Rots & Water training is ook effectief om weerbaarder te worden tegen pesten.
 
Kortom door mee te doen aan de zesdelige Rots & Water training leren kinderen steviger in hun schoenen te staan, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen. 
 
Meedoen?
  • 6 trainingen van 90 min.
  • Leeftijd: 10-12 jaar
  • Data & tijdens: donderdagmiddag van 15.00-16.30u
  • Locatie: Pius X, Cuperstraat 7
  • Deelname is gratis (max. 10 deelnemers)
  • Opgeven en info over startdatum: gezinsondersteuning@swlingewaard.nl 
Terug naar: Home - Jeugd, school en gezin