Senioren Netwerk Lingewaard

Vrijdag 19 september 2015 tekenden Koos van Silfhout namens SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) en Henk van de Looi en René Abels namens SNL (Seniorennetwerk Lingewaard) een convenant waarin zij hun samenwerking voor de toekomst vastlegden.

Het convenant werd door beide partijen ondertekend onder toeziend oog van Wethouder Johan Sluiter, die namens de gemeente aangaf ontzettend blij te zijn dat SNL en SWL de handen ineen slaan om op die manier de zorg en aandacht voor senioren in onze gemeente verder uit te bouwen.
René Abels gaf aan dat SNL er naar streeft in het seniorenplatform alle organisaties en partijen een plek te geven zodat er meer coördinatie en afstemming voor wat betreft het seniorenbeleid plaats kan vinden.

Koos van Silfhout is verheugd dat bij de ondertekening naast vertegenwoordigers van de lokale seniorenorganisaties, van gemeente en van de politiek, ook belangstelling was vanuit de Buurtzorg, Tafeltje Dekje, de Zonnebloem en Zorgboerderij de Minkhof. Het geeft hem vertrouwen dat met de ondertekening van het convenant een concrete volgende  stap is gezet in de samenwerking. Samenwerking die broodnodig is met het oog op de toenemende taken en verantwoordelijkheden van onze gemeente bij de uitvoering van zorg en welzijn en deze goed in te bedden in de Lingewaardse gemeenschap. Hij onderstreepte daarbij dat het hier gaat om de samenwerking tussen burgers en dat organisaties daarbij een onderschikte en faciliterende rol spelen.
 
 
Terug naar: Home - Welzijn ouderen