Vacatures en stages
 
VACATURE Straatcoach
 
Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is een jonge, dynamische organisatie in de gemeente Lingewaard, die zich bezig houdt met integraal welzijnswerk.  
Werken bij SWL betekent werken met en voor mensen, in een organisatie met korte lijnen, een plezierig en open werkklimaat en mogelijkheden om je te ontwikkelen.
Ons team bestaat uit een twintigtal enthousiaste medewerkers, die samen met ruim 350 vrijwilligers Welzijn Nieuwe Stijl in Lingewaard gezicht geeft.
Wij zoeken uiterlijk per 1 oktober 2017 een:
 
Een stevige en ondernemende
Straatcoach
36 uur per week (pilot voor een jaar)
 
Samen met o.a.  je collega straatcoach en de jongerencoaches ben je werkzaam binnen het team van SWL en speciaal binnen de werkvloer Jeugd en Gezin. Ook vanuit het Jeugdgroepenoverleg (samenwerkingsverband politie, gemeente en SWL) komen uitvoeringstaken jouw kant op.
Taken:
 • Het beperken van overlast door jeugdgroepen.
 • Contactleggen met jongeren op zgn. ‘vindplaatsen’ en het tot stand brengen van een relatie met de jongeren, waarbij en waardoor preventieve acties worden ingezet.
 • Proactief lid van het Jeugdgroepenoverleg.
 • Samenwerking met relevante organisaties en daartoe het voortouw nemen mocht dat nodig zijn.
 • Interventie en bemiddeling: hierbij is de werkwijze erop gericht een crisis niet te laten escaleren. De straatcoach heeft een bemiddelende rol tussen jongeren en hun omgeving,maar neemt ook duidelijke standpunten in over (on)toelaatbaarheid van gedrag en zet daarop acties uit.
 • Informatieverstrekking en verwijzing: (individuele) jongeren kunnen aankloppen bij de straatcoach met vragen en/of problemen. Bij problemen waarvoor een specialistische aanpak nodig is zal actief doorverwezen worden naar een juiste organisatie.
Competenties:
 • Je bent beschikt over een flinke dosis stevigheid, daadkracht en humor. Je kunt jongeren aanspreken en corrigeren op overlastgevend gedrag. Je signaleert daadkrachtig naar jongeren, omgeving en partners.
 • Je weet aan te sluiten bij de doelgroep, je kent de taal van de straat zonder daarmee het overwicht te verliezen.
 • Je bent stressbestendig, flexibel, creatief en transparant.
 • Je werkt planmatig en onderhoudt proces en contacten. Naast overzicht creëren en houden heb je tevens gevoel voor detail. Je weet hoe en wanneer de grens te bewaken tussen jouw verantwoordelijkheid en die van een ander.
 • Je bent communicatief sterk, met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je bent integer, discreet en zorgvuldig.
 • Je bent proactief, pakt door en werkt de-escalerend.
 • Je bent een netwerker pur sang, slaat bruggen tussen jongeren en hun omgeving en je kunt snel je netwerk inzetten.
 • Je ziet en handelt naar kansen en mogelijkheden. Zowel bij jongeren, omgeving en partners.
 • Je stelt je als volwaardig partner op in overleggen en bent aanspreekbaar op houding en uitvoering.
 • Je hebt ervaring met de doelgroep maar ook in het samenwerken met partners t.b.v. de doelgroep.
 • Je vind het geen probleem om ’s avonds, af en toe in het weekend en met feestdagen te werken.
Je hebt:
 • HBO-werk-en denkniveau.
 • Een rijbewijs en een auto.
Niet de juiste diploma’s? SWL staat voor talentontwikkeling, ook op de werkvloer. Solliciteer wanneer je jezelf herkent in de gevraagde competenties!
Wij bieden:
 • De mogelijkheid om mee te bouwen aan vernieuwend welzijnswerk.
 • Een enthousiast team.
 • Een open en informele werkomgeving.
 • Arbeidsvoorwaarden en inschaling conform cao Welzijn & maatschappelijke dienstverlening.
 • Een tijdelijke aanstelling van een jaar.
Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Rita Spikker. Je schriftelijke reactie met CV kun je tot en met 13 augustus 2017 versturen naar Stichting Welzijn Lingewaard t.a.v. J. Bloemzaad, afdeling P&O, Cuperstraat 9 6681 AR Bemmel of j.bloemzaad@gmail.com of naar info@swlingewaard.nl
De sollicitatiegesprekken zullen gehouden worden op 22 en 24 augustus 2017 vanaf 10 uur.
 

 
VACATURES Raad van Toezicht
 
De Stichting Welzijn Lingewaard wil graag in contact komen met kandidaten voor
 
Een voorzitter voor de Raad van Toezicht
                           en
Een lid voor de Raad van Toezicht
 
Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) staat voor verbinding en meedoen. We verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en kracht. Hierin werken we samen met burgers, gemeente, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een leefbare, prettige en gezonde lokale samenleving.
 
Onze kernwaarden zijn:
 • Uitgaan van kracht, zelfstandigheid en kwaliteiten van mensen
 • Transparante en open communicatie
 • Integraal en integer handelen
 • Van zorgen voor naar zorgen dat
 • Van problematiseren naar normaliseren
Ons werkveld bestrijkt de gemeente Lingewaard met de kernen; Angeren, Bemmel, Doornenburg, Gendt, Haalderen, Huissen en Ressen. 
 
Wij zijn op zoek naar een voorzitter en een lid voor onze Raad van Toezicht.
Voor beide kandidaten verwachten wij affiniteit met de doelstelling en kernwaarden van SWL en u bent bij voorkeur woonachtig in de gemeente Lingewaard.
Voor de voorzitter verwachten wij iemand met bestuurlijke en/of toezichthoudende kennis en ervaring, bij voorkeur opgedaan in een eindverantwoordelijke functie.
Voor het lid verwachten wij iemand met een netwerk binnen Lingewaard. Financiële kennis wordt daarbij op prijs gesteld.
Voor beide functies geldt vooralsnog dat deze onbezoldigd zijn.
 
De vacaturetermijn sluit op 20 augustus. Selectiegesprekken zijn gepland in september.
 
Voor een uitgebreide profielschets en een informatieset kunt u contact opnemen met Bert Kuijf, voorzitter van de Raad van Toezicht, 0481-841374 of met de vicevoorzitter Jack van der Logt, 026-3253964.
 

 
STAGES
 
Wil je als stagiair ons team komen versterken? Wij hebben stageplaatsen beschikbaar voor studenten van het MBO en het HBO. Voor de volgende MBO opleidingen zijn wij erkend:
 • Sociaal Cultureel Werker niv. 4
 • Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niv. 4
 • Sport-en bewegingsleider niv. 3
 • Coördinator buurt, onderwijs en sport niv. 4
 
Voor het HBO-onderwijs zijn wij voor alle (relevante) opleidingen erkend.
Naast snuffelstages en jaarstages zijn er ook mogelijkheden voor (onderzoeks-)projecten.
 
Voor informatie over stage mogelijkheden of open sollicitaties kun je contact opnemen met:
Rita Spikker, tel: 088-255 2550 of e-mail: r.spikker@swlingewaard.nl