Meldpunt
 
Het eerste contact met SWL verloopt altijd via het Meldpunt. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn getraind om een eventuele hulpvraag te achterhalen. Er wordt altijd eerst gekeken wat er mogelijk is vanuit het eigen sociale netwerk. Een hulpvraag kan leiden tot het inzetten van één van onze hulpdiensten; een vrijwilliger van de Hulpdienst, Informatie & Adviesteam of een Zorgvrijwilliger.
 
Soms vraagt een hulpvraag meer professionele ondersteuning, bijvoorbeeld inzet van een jongerencoach of een advies van de mantelzorgconsulent.
Om hulpvragen goed te behandelen werkt het Meldpunt samen met het WMO loket van de gemeente Lingewaard.
 
Het Meldpunt is te bereiken via tel.: 088 - 255 25 55, e-mailen kan ook: meldpunt@swlingewaard.nl
 
Terug naar: Home - Wonen, welzijn, werk