Stichting Welzijn Lingewaard
  • Home
  • Activiteiten
  • Goed spul

Goed Spul

In verband met de nieuwe maatregelen is Goed Spul gesloten tot en met 19 januari 2021.

Veel mensen hebben thuis een hoop speelgoed waar niet (meer) mee gespeeld wordt en klein huishoudelijk materiaal wat niet meer gebruikt wordt. Wat zou het leuk zijn als inwoners dat onderling ergens kunnen ruilen.

En dat kan bij Goed Spul !

Goed Spul is een ruilplaats, dat betekent dat iedereen hier speelgoed kan inleveren dat thuis niet meer gebruikt wordt. Daarvoor krijgt men stempels op een Goed Spul stempelkaart. Met die stempels kan iets anders uitgezocht worden. Er komt dus helemaal geen geld aan te pas. 
Daarnaast biedt Goed Spul aan statushouders de mogelijkheid om leuk vrijwilligerswerk in de eigen kern te doen. Kortom; een mooi burgerinitiatief van PP Gendt!

De ingeleverde spullen moeten natuurlijk schoon, compleet en heel zijn, vandaar de naam; ‘Goed Spul’. De vrijwilligers van Goed Spul zullen daar ook kritisch naar kijken. Er wordt ook geen inpakpapier gebruikt, dus een eigen tas meebrengen is handig.

Openingstijden:

Dinsdag 10.00 - 15.00u
Woensdag 14.00 - 17.00u
Donderdag 10.00 - 15.00u

Locatie: Nijmeegsestraat 19 Gendt
(Ingang: zijkant op het kloosterpad)

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen naar Participatiepunt Gendt:
tel. 06-82468221 (bereikbaar op maandag, dinsdag en woensdag
van 10.00-12.00 uur)

􀁳􀄞􀄞􀅯􀀃􀅵􀄞􀅶􀆐􀄞􀅶􀀃􀅚􀄞􀄏􀄏􀄞􀅶􀀃􀆚􀅚􀆵􀅝􀆐􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀅚􀅽􀅽􀆉􀀃􀆐􀆉􀄞􀄞􀅯􀅐􀅽􀄞􀄚􀀃􀇁􀄂􀄂􀆌􀀃􀅶􀅝􀄞􀆚􀀃􀍾􀅵􀄞􀄞􀆌􀍿􀀃􀅵􀄞􀄞
􀅐􀄞􀆐􀆉􀄞􀄞􀅯􀄚􀀃􀇁􀅽􀆌􀄚􀆚􀀃􀄞􀅶􀀃􀅬􀅯􀄞􀅝􀅶􀀃􀅚􀆵􀅝􀆐􀅚􀅽􀆵􀄚􀄞􀅯􀅝􀅩􀅬􀀃􀅵􀄂􀆚􀄞􀆌􀅝􀄂􀄂􀅯􀀃􀄚􀄂􀆚􀀃􀅶􀅝􀄞􀆚􀀃􀅵􀄞􀄞􀆌􀀃􀇁􀅽􀆌􀄚􀆚􀀃
􀅐􀄞􀄏􀆌􀆵􀅝􀅬􀆚􀍘􀀃
􀁴􀄂􀆚􀀃􀇌􀅽􀆵􀀃􀅚􀄞􀆚􀀃􀅯􀄞􀆵􀅬􀀃􀇌􀅝􀅩􀅶􀀃􀄂􀅯􀆐􀀃􀅝􀅶􀇁􀅽􀅶􀄞􀆌􀆐􀀃􀄚􀄂􀆚􀀃􀅽􀅶􀄚􀄞􀆌􀅯􀅝􀅶􀅐􀀃􀄞􀆌􀅐􀄞􀅶􀆐􀀃􀅬􀆵􀅶􀅶􀄞􀅶􀀃􀆌􀆵􀅝􀅯􀄞􀅶􀍘􀀃
􀀘􀄂􀆚􀀃􀅬􀄂􀅶􀀃􀄏􀅝􀅩􀀃􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀍊􀀃􀀃
􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀅝􀆐􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀆌􀆵􀅝􀅯􀆉􀅯􀄂􀄂􀆚􀆐􀍘􀀃􀀘􀄂􀆚􀀃􀄏􀄞􀆚􀄞􀅬􀄞􀅶􀆚􀀃􀄚􀄂􀆚􀀃􀅝􀄞􀄚􀄞􀆌􀄞􀄞􀅶􀀃􀅚􀅝􀄞􀆌􀀃􀆐􀆉􀄞􀄞􀅯􀅐􀅽􀄞􀄚􀀃􀅬􀄂􀅶􀀃
􀅝􀅝􀅶􀅶􀅯􀅯􀄞􀇀􀄞􀆌􀄞􀅶􀍘􀀃􀀘􀄂􀄂􀆌􀇀􀅽􀅽􀆌􀀃􀅬􀆌􀅝􀅩􀅐􀆚􀀃􀅵􀄞􀅶􀀃􀆐􀆚􀄞􀅵􀆉􀄞􀅯􀆐􀀃􀅽􀆉􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀆐􀆚􀄞􀅵􀆉􀄞􀅯􀅬􀄂􀄂􀆌􀆚􀍘􀀃
􀁄􀄞􀆚􀀃􀄚􀅝􀄞􀀃􀆐􀆚􀄞􀅵􀆉􀄞􀅯􀆐􀀃􀅬􀄂􀅶􀀃􀅝􀄞􀆚􀆐􀀃􀄂􀅶􀄚􀄞􀆌􀆌􀆐􀀃􀆵􀅝􀆚􀅐􀄞􀇌􀅽􀄐􀅚􀆚􀀃􀇁􀅽􀆌􀄚􀄞􀅶􀍘􀀃
􀀜􀆌􀀃􀅬􀅽􀅵􀆚􀀃􀄚􀆵􀆐􀀃􀅚􀄞􀅯􀄞􀅵􀄂􀄂􀅯􀀃􀅐􀄞􀄞􀅶􀀃􀅐􀄞􀅯􀄚􀀃􀄂􀄂􀅶􀀃􀆚􀄞􀀃􀆉􀄂􀆐􀍘􀀃􀀃
􀀘􀄂􀄂􀆌􀅶􀄂􀄂􀆐􀆚􀀃􀄏􀅝􀄞􀄚􀆚􀀃􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀄂􀄂􀅶􀀃􀆐􀆚􀄂􀆚􀆵􀆐􀅚􀅽􀆵􀄚􀄞􀆌􀆐􀀃􀄚􀄞􀀃􀅵􀅽􀅐􀄞􀅯􀅝􀅩􀅬􀅚􀄞􀅝􀄚􀀃􀅽􀅵􀀃􀅯􀄞􀆵􀅬
􀇀􀆌􀅝􀅩􀇁􀅝􀅯􀅯􀅝􀅐􀄞􀆌􀆐􀇁􀄞􀆌􀅬􀀃􀅝􀅶􀀃􀄚􀄞􀀃􀄞􀅝􀅐􀄞􀅶􀀃􀅬􀄞􀆌􀅶􀀃􀆚􀄞􀀃􀄚􀅽􀄞􀅶􀍘􀀃􀀼􀅽􀆌􀆚􀅽􀅵􀍖􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀅵􀅽􀅽􀅝􀀃
􀅝􀅶􀇁􀅽􀅶􀄞􀆌􀆐􀅝􀅶􀅝􀆟􀄂􀆟􀄞􀄨􀀃􀇀􀄂􀅶􀀃􀄚􀄞􀀃􀇀􀆌􀅝􀅩􀇁􀅝􀅯􀅯􀅝􀅐􀄞􀆌􀆐􀀃􀇀􀄂􀅶􀀃􀅚􀄞􀆚􀀃􀁗􀄂􀆌􀆟􀄐􀅝􀆉􀄂􀆟􀄞􀁗􀆵􀅶􀆚􀀃􀀧􀄞􀅶􀄚􀆚􀍘􀀃􀀃
􀀘􀄞􀀃􀅝􀅶􀅐􀄞􀅯􀄞􀇀􀄞􀆌􀄚􀄞􀀃􀆐􀆉􀆵􀅯􀅯􀄞􀅶􀀃􀅵􀅽􀄞􀆚􀄞􀅶􀀃􀅶􀄂􀆚􀆵􀆵􀆌􀅯􀅝􀅩􀅬􀀃􀆐􀄐􀅚􀅽􀅽􀅶􀍕􀀃􀄐􀅽􀅵􀆉􀅯􀄞􀄞􀆚􀀃􀄞􀅶􀀃􀅚􀄞􀄞􀅯􀀃􀇌􀅝􀅩􀅶􀍕
􀇀􀇀􀄂􀅶􀄚􀄂􀄂􀆌􀀃􀄚􀄞􀀃􀅶􀄂􀄂􀅵􀍖􀀃􀍚􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀍛􀍘􀀃􀀘􀄞􀀃􀇀􀆌􀅝􀅩􀇁􀅝􀅯􀅯􀅝􀅐􀄞􀆌􀆐􀀃􀇀􀄂􀅶􀀃􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀇌􀆵􀅯􀅯􀄞􀅶􀀃􀄚􀄂􀄂􀆌􀀃
􀅬􀆌􀅝􀆟􀆐􀄐􀅚􀀃􀅶􀄂􀄂􀆌􀀃􀅬􀅝􀅩􀅬􀄞􀅶􀍘􀀃􀀜􀆌􀀃􀇁􀅽􀆌􀄚􀆚􀀃􀅐􀄞􀄞􀅶􀀃􀅝􀅶􀆉􀄂􀅬􀆉􀄂􀆉􀅝􀄞􀆌􀀃􀅐􀄞􀄏􀆌􀆵􀅝􀅬􀆚􀍕􀀃􀄚􀆵􀆐􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀄞􀅝􀅐􀄞􀅶
􀆚􀄂􀆐􀀃􀅵􀄞􀄞􀄏􀆌􀄞􀅶􀅐􀄞􀅶􀀃􀅝􀆐􀀃􀅚􀄂􀅶􀄚􀅝􀅐􀍘􀀃􀀃
􀀧􀅽􀄞􀄚􀀃􀁞􀆉􀆵􀅯􀀃􀅝􀆐􀀃􀄞􀄞􀅶􀀃􀅝􀅶􀅝􀆟􀄂􀆟􀄞􀄨􀀃􀇀􀄂􀅶􀀃􀅚􀄞􀆚􀀃􀁗􀄂􀆌􀆟􀄐􀅝􀆉􀄂􀆟􀄞􀁗􀆵􀅶􀆚􀀃􀀧􀄞􀅶􀄚􀆚􀀃􀄞􀅶􀀃􀇁􀅽􀆌􀄚􀆚􀀃
􀅵􀄞􀄚􀄞􀀃􀅵􀅽􀅐􀄞􀅯􀅝􀅩􀅬􀀃􀅐􀄞􀅵􀄂􀄂􀅬􀆚􀀃􀄚􀅽􀅽􀆌􀀃􀁞􀆟􀄐􀅚􀆟􀅶􀅐􀀃􀁴􀄞􀅯􀇌􀅝􀅩􀅶􀀃􀀾􀅝􀅶􀅐􀄞􀇁􀄂􀄂􀆌􀄚􀀃􀄞􀅶􀀃􀄚􀄞􀀃􀀧􀄞􀅵􀄞􀄞􀅶􀆚􀄞􀀃
􀀾􀅝􀅶􀅐􀄞􀇁􀄂􀄂􀆌􀄚􀍘

Volg ons op ons eigen Youtube kanaal.
Alle films binnen handbereik.

Contact

Bezoekadres:
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel
T 088 - 255 25 50
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Welzijn Lingewaard is een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09213570.

Participatiepunt

Contactformulier

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

© 2021 Stichting Welzijn Lingewaard

Netnog Websites