Stichting Welzijn Lingewaard
  • Home
  • Sport & Cultuur
  • Open Clubs

Open Club

De Open Club staat voor de sportvereniging die zich structureel inzet om maatschappelijke doelen te helpen waarmaken. Deze vereniging gebruikt de kracht van sport om iets voor anderen te betekenen. Dat kunnen schoolkinderen zijn, maar bijvoorbeeld ook senioren, langdurig werklozen of mensen met overgewicht. De Open Club zet hiervoor niet alleen haar sportaanbod in, maar ook haar accommodatie en de vrijwilligers die bij de vereniging betrokken zijn. Bij deze activiteiten werkt de Open Club samen met partners, zoals zorgaanbieders, scholen, het bedrijfsleven, andere sportverenigingen of de gemeente. De maatschappelijke doelen die worden nagestreefd en de wijze waarop er wordt samengewerkt verschilt per situatie: er bestaat niet één (succes)formule voor de Open Club.
De eerste en meest in het oog springende meerwaarde van de Open Club zit ‘m in de bijdrage aan een betere samenleving. Sport brengt kinderen, ouderen en andere doelgroepen in beweging, wat een positieve bijdrage levert aan bijvoorbeeld de veiligheid in de buurt, de volksgezondheid en het onderwijs.
Daar blijft het niet bij. Doordat de Open Club zich letterlijk openstelt voor anderen en daarbij samenwerkt met verschillende partners, vergroot de vereniging haar zichtbaarheid. Vooral wanneer een vereniging te maken heeft met ledenterugval of een gebrek aan inkomsten doordat sponsors of gemeentelijke subsidies wegvallen, is dit van groot belang.

Kenmerken Open Clubs:
- Door een maatschappelijke rol te vervullen die past in het gemeentelijk beleid op het gebied van sport en zorg, functioneert de vereniging als een echte partner van de gemeente. Dit heeft een zeer positieve impact op het politieke draagvlak voor de club;
- Doordat de Open Club samenwerkt met verschillende partners kan men elkaars sterke punten benutten en ontstaan goede onderlinge relaties;
- De activiteiten op het tennispark zorgen voor meer levendigheid, bekendheid van de club en een positiever imago in de buurt;
- De activiteiten op het park en de groei van de sportparticipatie dragen bij aan ledengroei;
- De maatschappelijke activiteiten zorgen voor meer media-aandacht;
- Door deze toegenomen zichtbaarheid is de vereniging aantrekkelijker voor sponsoren.

Ook de gemeente Lingewaard stimuleert Open Clubs, dit staat zelfs expliciet genoemd in het coalitieakkoord. Een aantal verenigingen zijn hier al voortvarend mee aan de slag. Neem bijvoorbeeld ter inspiratie eens een kijkje op de website van Sportdorp Doornenburg. https://www.sportdorpdoornenburg.nl/ een initiatief waarbij de sportclubs in Doornenburg de handen ineen hebben geslagen om bij te dragen aan een breed sport- en beweegprogramma voor het hele dorp.

Nick van der Ham

Sport, verenigingsondersteuning en openclub
06-83678991
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

- Lingewaard Sport!
- Old Stars Walking Football
- Open clubs

Volg ons op ons eigen Youtube kanaal.
Alle films binnen handbereik.

Contact

Bezoekadres:
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel
T 088 - 255 25 50
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Welzijn Lingewaard is een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09213570.

Participatiepunt

Contactformulier

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

© 2021 Stichting Welzijn Lingewaard

Netnog Websites