Skip to main content

Cursussen en ontmoeting

Steunpunt Mantelzorg

In samenwerking met organisaties betrokken bij mantelzorg en vrijwilligers, organiseren we door het jaar heen diverse bijeenkomsten. Zoals de cursussen rondom dementie,  psychische problematiek en zelfzorg, de ontmoetingsmomenten met lotgenoten en het Alzheimercafé.

Naast het verkrijgen van informatie, is er in deze groepsbijeenkomsten veel ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. Ze bieden je als mantelzorger de mogelijkheid om herkenning en inzicht te krijgen in je eigen situatie. Juist deze combinatie maakt dat mantelzorgers zich gesteund voelen door mensen die hetzelfde meemaken.

Heb je vragen, advies of andere hulp voor mantelzorg nodig?
Neem dan contact op met Monique Minkhorst-Klomp:

Of met Maike van Kempen:

Ontmoetingsactiviteiten

Speciaal om mantelzorgers bij deze meestal intensieve zorg te ontlasten, zijn er in de verschillende kernen in de gemeente ontmoetingsmomenten voor mensen met beginnende dementie. Mensen met beginnende dementie komen wekelijks bij elkaar en worden begeleid door vrijwilligers. Onder het genot van een kopje koffie vinden er allerlei activiteiten plaats. De coördinator Steunpunt Mantelzorg en de vrijwilligers werken nauw samen en willen een bijdrage leveren dat mensen met dementie zolang mogelijk actief kunnen blijven in hun eigen omgeving.


Binnenkort op de agenda:

Dag van de mantelzorg (10 november)

Op 10 november, de jaarlijkse dag van de Mantelzorg wil het Steunpunt stil staan bij de grote en belangrijke rol van mantelzorgers en zetten we mantelzorgers op een bijzondere manier in het zonnetje. Ben je mantelzorger, meld je dan aan bij het steunpunt. Dan nodigen we je uit voor een speciale activiteit of verrassing op die dag.

Cursussen SWL

Cursus voor mantelzorgers van een naaste met dementie
Driedelige cursus voor mantelzorgers die een naaste met dementie hebben. Wat is dementie en hoe ga je er mee om?

Cursus zorgen voor een ander begint bij uzelf
Cursus speciaal voor mantelzorgers. Hoe kunt u de balans vinden in de zorg voor de ander en voor uzelf? En hoe kan overbelasting worden voorkomen?

Online cursussen

Op dit moment worden er steeds meer online cursussen aangeboden. Hierbij een aantal cursussen die wellicht je interesse kunnen hebben. Soms zijn aan deelname kosten verbonden.

  • dementie.nl
    Omgaan met veranderend gedrag bij dementie (gratis)
  • samana.be
    Zelfzorgcursus voor mantelzorgers om je draagkracht te vergroten   (kosten € 25,00)
  • mantelzorg.nlSamen beter thuis cursussen rondom een zorgthema zoals bv. Valpreventie, til technieken (kosten € 14,70)
  • balans.mantelzorg.nl
    Cursus meer balans in je leven als je zorgt voor iemand die ongeneeslijk ziek is (gratis)

Belangrijke websites

Voor volwassenen

www.mantelzorg.nl
Landelijke informatie over mantelzorg

www.dementienetarnheme.o.nl
Informatie over dementie

Voor jongeren

www.jmzpro.nl/informatie-over-ziektebeelden
Informatie over allerlei ziektebeelden

www.brusjes.nl
Informatie als je thuis opgroeit met zieke broer of zus

www.kankerspoken.nl
Hulp aan kinderen/ jongeren met een ouder met kanker