Vacatures

De Raad van Toezicht van de Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) zoekt twee nieuwe leden.


Profiel Lid Raad van Toezicht SWL

Dit profiel beschrijft welke bestuurskwaliteiten en persoonlijke kenmerken gelden voor ieder lid van de Raad.
De Raad van Toezicht bestaat uit tenminste 5 en ten hoogste 7 leden. De Raad vergadert tenminste 6 keer per jaar volgens schema en indien nodig incidenteel. De Raad werkt volgens de Governancecode die geldt voor de branche.
De Raad is integraal verantwoordelijk. Bij de samenstelling van de Raad wordt gelet op de taken en bevoegdheden, zoals vastgelegd in de statuten van de SWL.

De Raad kent de volgende aandachtsgebieden:

1.  Bestuurlijke verhoudingen, strategie en governance
2.  Financiën en bedrijfsvoering
3.  Personeel gebonden zaken
4.  Inhoudelijke ontwikkeling
5.  Inbedding in de lokale samenleving

De kennis en ervaring van de leden van de Raad is complementair aan elkaar en weerspiegelt de bovengenoemde aandachtsgebieden. Er wordt gestreefd naar een samenstelling van de Raad, die de maatschappelijke diversiteit representeert.

Bestuurskwaliteit van ieder lid van de Raad van Toezicht:

• Onderschrijft de doelstellingen van de Stichting
• Heeft ervaring met het functioneren van Raden van Toezicht en/of is bereid zich hierin te scholen
• Is in staat complexe vraagstukken te overzien en te analyseren
• Heeft inzicht in en kennis van het functioneren van het lokaal bestuur en de gevolgen daarvan voor de inrichting van de relaties tussen SWL en de gemeentelijke overheid
• Is in staat zich in hoofdlijnen een oordeel te vormen over de aan de Raad voorgelegde aangelegenheden
• Is in staat maatschappelijke en politieke signalen te vertalen naar het beleid van de Stichting
• Heeft een voldoende beeld van de ontwikkelingen op de domeinen zorg en welzijn
• Is in staat onafhankelijk en kritisch te opereren ten opzichte van de andere leden van de Raad en de directeur/bestuurder
• Is in staat een advies- en klankbordfunctie te vervullen voor de directeur/bestuurder.

Persoonlijke kenmerken ieder Lid van de Raad van Toezicht:

a) Teamspeler. Is gericht op samenwerking en stelt het gezamenlijk doel boven de eigen doelen
b) Leervermogen. Staat open voor nieuwe ontwikkelingen en kan zich aanpassen aan nieuwe inzichten en veranderende omstandigheden
c) Zelfreflectie. Kan eigen gedrag en standpunten kritisch evalueren en staat open voor evaluatie door anderen
d) Geen belangenverstrengeling. Is zich ervan bewust dat er geen ongewenste belangenverstrengeling met andere (neven-) functies mag optreden
e) Heeft voldoende tijd beschikbaar om deel te nemen aan de vergaderingen en zich te verdiepen in het werk van SWL

Tot slot:

• De Raad onderkent het aanzienlijk belang van de inzet van vrijwilligers in het primair proces van SWL. Daarom wordt van de te benoemen kandidaat verwacht dat deze bij voorkeur kennis en in elk geval affiniteit heeft met vrijwilligerswerk
• De Raad onderschrijft het belang van genderbalans in zijn samenstelling. Daar is nu geen sprake van. Nieuwe leden zijn daarom bij voorkeur vrouw
• De leden van de Raad hebben een band met de gemeente Lingewaard en zijn bij voorkeur woonachtig in de gemeente Lingewaard
• Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht is vrijwilligerswerk en is onbezoldigd

Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met de directeur, mw. Rita Spikker (06 5317 4268).

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u per mail versturen naar Stichting Welzijn Lingewaard, ter attentie van mw. R. Spikker via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De reactietermijn sluit op 1 oktober 2022.

De gesprekken vinden plaats op 20 of 21 oktober 2022

 Stichting Welzijn Lingewaard

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is een jonge, dynamische organisatie in de gemeente Lingewaard, die zich bezig houdt met integraal welzijnswerk. Werken bij SWL betekent werken met en voor mensen, in een organisatie met korte lijnen, een plezierig en open werkklimaat en mogelijkheden voor medewerkers om zich te ontwikkelen.

Het team van SWL bestaat uit ongeveer vijfentwintig enthousiaste medewerkers, die samen met tal van vrijwilligers welzijn en welbevinden in Lingewaard gezicht geven.

 

Stages

Wil je als stagiair ons team komen versterken? Wij hebben stageplaatsen beschikbaar voor studenten van het MBO en het HBO. Voor de volgende MBO opleidingen zijn wij erkend:

- Sociaal Cultureel Werker niv. 4
- Sociaal Maatschappelijk Dienstverlener niv. 4
- Sport- en bewegingsleider niv. 3
- Coördinator buurt, onderwijs en sport niv. 4

Voor het HBO-onderwijs zijn wij voor alle (relevante) opleidingen erkend.
Naast snuffelstages en jaarstages zijn er ook mogelijkheden voor (onderzoeks-)projecten.
 
Voor informatie over stagemogelijkheden of open sollicitaties kun je contact opnemen met Rita Spikker, Telefoon 088-255 2550 / Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Contact

Bezoekadres:
Cuperstraat 9
6681 AR Bemmel
T 088 - 255 25 50
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Stichting Welzijn Lingewaard is een ANBI geregistreerde non-profitorganisatie en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09213570.

Contactformulier

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

Onjuiste invoer, probeer opnieuw.

© 2022 Stichting Welzijn Lingewaard

Netnog Websites