Skip to main content

De organisatie

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) is een dynamische organisatie die zich bezig houdt met de uitvoering van breed welzijnswerk in de gemeente Lingewaard. 

Sterk in samenwerking!
Met de inwoner centraal zorgen wij samen voor preventieve, lokaal toegankelijke ondersteuning zodat iedereen in Lingewaard mee kan doen. Dit doen we op allerlei gebieden zoals sport, cultuur, mantelzorg, vrijwilligers, jeugd en ouderen. Hierin werken we samen met inwoners, vrijwilligers, gemeente, ketenpartners, (vrijwilligers)organisaties en verenigingen.

Werken bij SWL betekent werken met en voor mensen, in een organisatie met korte lijnen, eigen verantwoordelijkheid, een open werkklimaat en mogelijkheden om je te ontwikkelen. Ons team bestaat uit 22 enthousiaste medewerkers, stagiaires en 400 vrijwilligers die samen Welzijn Nieuwe Stijl in Lingewaard gezicht geven. Ook heeft SWL een vertrouwenspersoon. Hier lees je wat de rol is van een vertrouwenspersoon.

Missie en visie

Stichting Welzijn Lingewaard (SWL) staat voor:
‘Een Lingewaardse samenleving waarin iedereen mee kan doen en zich thuis voelt door professioneel stimuleren & ondersteunen van inwoners & initiatieven.’

We verbinden mensen met elkaar in gezinnen, buurten, wijken en organisaties. Onze wortels liggen in de lokale samenleving en van daaruit herkennen we een mogelijke vraag. Daar waar nodig ondersteunen we die vraag op basis van eigen verantwoordelijkheid en kracht. Hierin werken we samen met burgers, gemeente, ketenpartners, vrijwilligersorganisaties en verenigingen. Samen zijn we verantwoordelijk voor een leefbare, prettige en gezonde lokale samenleving waarin iedereen mee kan doen.

Dit doen we door:

• uit te gaan van kracht, zelfstandigheid en kwaliteiten van mensen;
• transparant en open te communiceren;
• integraal en integer te handelen;
• te zorgen dat i.p.v. te zorgen voor;
• normaliseren i.p.v. te problematiseren.

• SWL werkt volgens de meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld. Dit is een stappenplan waarin staat hoe we als professionals moeten omgaan bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld;
• SWL onderschrijft de Governance Code van de branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening;
• SWL heeft een ANBI-status.

ANBI status

Aan Stichting Welzijn Lingewaard wordt sinds 1 januari 2013 de ANBI status toegekend. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Voor organisaties is het belangrijk om een ANBI verklaring van de belastingdienst te hebben, niet alleen voor de organisatie zelf: het maakt ze aantrekkelijker voor donateurs. Voor de donateur van de gift is prettig te weten dat zijn gift aftrekbaar voor de belasting is.

De ANBI status verplicht ons jaarlijks een aantal documenten vrij beschikbaar te maken.