Skip to main content

Ik heb ondersteuning nodig (respijtzorg)

Vervangende zorg of respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk overdragen van de zorg. Zodat je als mantelzorger naast het zorgen tijd hebt voor andere belangrijke dingen in het leven zoals ontspanning, vrienden, gezin en werk. 

Door respijtzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg langer volhouden. Het Steunpunt Mantelzorg biedt twee mogelijkheden van respijtzorg aan: steun door vrijwilligers en de ontmoetingsmomenten voor mensen met beginnende dementie.

Heb je vragen, advies of andere hulp voor mantelzorg nodig?
Neem dan contact op met één van beide mantelzorgcoördinatoren.

Monique Minkhorst-Klomp:

Maike van Kempen:

Wat is respijtzorg en wat kun je er als mantelzorg mee?

Dit filmpje geeft antwoord op je vragen.

Inzet vrijwilligers

Voor jou als mantelzorger kan het belangrijk zijn, dat er momenten zijn dat je even ontlast wordt bij de zorg. Door te sporten, andere mensen te ontmoeten, even de tijd te hebben om rustig boodschappen te doen of naar de kapper te gaan, kan je weer nieuwe energie opdoen.

Bij het Steunpunt Mantelzorg zijn vrijwilligers die een paar uurtjes per week je taak als mantelzorger kunnen overnemen, zodat jij er met een gerust hart even uit kunt. De vrijwilliger verricht geen medische of huishoudelijke taken, maar is er ‘gewoon’ voor diegene voor wie jij zorgt. Zo kan de vrijwilliger een gesprek voeren, een spelletje doen of een wandeling maken met degene die zorg nodig heeft.

In een kennismakingsgesprek met de coördinator Steunpunt Mantelzorg en de vrijwilliger worden ieders wensen rondom de inzet besproken. De vrijwilligers worden in hun vrijwilligerswerk begeleid door de coördinator Steunpunt Mantelzorg.

Belangrijke websites

Voor volwassenen

www.mantelzorg.nl
Landelijke informatie over mantelzorg

www.dementienetarnheme.o.nl
Informatie over dementie

Voor jongeren

www.jmzpro.nl/informatie-over-ziektebeelden
Informatie over allerlei ziektebeelden

www.brusjes.nl
Informatie als je thuis opgroeit met zieke broer of zus

www.kankerspoken.nl
Hulp aan kinderen/ jongeren met een ouder met kanker